Spesialløsninger Vacuflex 1
Spesialløsninger Vacuflex 2
Spesialløsninger Vacuflex 1 Thumbnail Spesialløsninger Vacuflex 2 Thumbnail
Spesialløsninger

Vacuflex

VacuFlex® -direkteavsugssystemet har oppgaven til å gi både ferskvann til drift med TrackJet®-ultrahøytrykkstråleren og å suge opp igjen restene som blir igjen etter TrackJet®-prosessen sammen med spillvannet og lagre disse midlertidig inntil den endelige resirkuleringen skal skje. Slik har man den meget behagelige muligheten å utføre vedlikeholdsarbeid på alle overflater – uten å etterlate seg noe annet enn rengjorte og smussfrie overflater! Avspylt materiale og strålevannet blir sugd opp fullstendig. Etter behandlingen kan overflaten omgående brukes igjen uinnskrenket.