Produkter Vandrensere 1
Produkter Vandrensere 2
Produkter Vandrensere 3
Wasseraufbereiter 1 Thumbnail Wasseraufbereiter 2 Thumbnail Wasseraufbereiter 3 Thumbnail
Lad vandet flyde med URACA-trykomformeren

elephant multi med vandgenvindingsteknik

elephant multi med FFG-vandgenvindingsteknik er en kraftig og økonomisk løsning til kanalrensning. Vandgenvinding betyder: Vandet adskilles fra slam, der er blevet suget op, og klargøres til slutrensningen på en sådan måde, at højtrykspumpen kan arbejde kontinuerligt.

Den anvendte trykomformer (i stedet for den smudsfølsomme 3-stempel-pumpe), er absolut ufølsom over for forureninger i vandet. Ydelsesdataene er variable 330 til 550 liter pr. minut ved et tryk op til 200 bar.

Fordele
 • intet forbrug af kostbart drikkevand
 • robust teknik med lavt vedligeholdelsesbehov
 • grov- og finfilterenhed med automatisk cyklonseparator for en høj gennemstrømningsevne
 • Høj kvalitetsstandard gennem afprøvede og selvudviklede komponenter
 • selvrensende filtersystem for en kontinuerlig drift
 • gennem en veludviklet filterteknik filtreres slibende stoffer ud af det genvundne vand for at udelukke en "sandstråling" af kanalen
 • adskilt uafhængig omdrejningstalsstyring af vakuumpumpen (sugeevne) og højtrykspumpen
 • væsentlig lavere slid (da trykomformeren arbejder med 20 slag pr. minut) end ved en almindelig 3-stempel-pumpe med flere end 550 omdrejninger
 • lavere systemvægt, da yderligere sættekamre ikke er nødvendige
 • nem, brugervenlig styring
 • vedligeholdelses- og rengøringsbehov på mindre end 15 minutter om dagen
 • URACA-trykomformer med afprøvet drivteknik fra Bosch Rexroth
 • hydraulisk overtrykssikring - således intet slid af sikkerhedsventiler
 • Trykomformeren er blevet specielt udviklet for at kunne arbejde med kanalvand med en overgennemsnitlig andel af faste stoffer (pumpens oprindelse fra betonpumpeområdet)
 • maksimal ydelse, uden ydelsestab, som opstår gennem at sikkerhedsventilen løber over
 
Sammenligning for kanalrensningskøretøjer med vandgenvinding
 3-stempel-pumpeTrykomformer-pumpe
Energiforbrug / Effekt ca. 87%••• ca. 82%••
Regulering og sikring •••
Støjudvikling
Systemvægt •••
Byggevolumen / Monteringsvarianter •• ••
Omdrejningstal / Arbejdsfrekvens 572 min-1 19 min-1•••
Smudsufølsomhed / Slid •••
Vedligeholdelses- og reparationsomkostninger •••
Købspris (system) ••
Miljørisiko (vand / hydraulikolie) ••• •••

= Pluspoint