Products Vannrensere 1
Products Vannrensere 2
Products Vannrensere 3
Wasseraufbereiter 1 Thumbnail Wasseraufbereiter 2 Thumbnail Wasseraufbereiter 3 Thumbnail
La vannet renne med den nye URACA-trykkomformeren

elephant multi med vanngjenvinningsteknikk

elephant multi med FFG-vanngjenvinningsteknikk er en ytelsessterk og økonomisk løsning for å rense kanaler. Vanngjenvinning betyr: Vannet skilles fra det oppsugde slammet og renset deretter så godt før vannet skal i sluttrens, at høytrykkspumpen kan jobbe kontinuerlig. 

Trykkomformeren som brukes i dette systemet (istedenfor den smussømfintelige 3-plunger-pumpen) er helt og holdet uømfintlig mot forurensning i vannet. Ytelsesdata viser variable 330 til 550 liter per minutt ved et trykk på inntil 200 bar.

Fordelene
 • ikke noe forbruk av kostbart drikkevann
 • robust teknikk med lite vedlikehold
 • grov- og finfilterenhet med automatisk syklonutskiller for høy gjennomslagsevne
 • høy kvalitetsstandard på grunn av komponenter utprøvd i praksis og utviklet i egen bedrift
 • selvrensende filtersystem for en kontinuerlig drift
 • ved hjelp av en avansert filterteknikk blir abrasive stoffer filtrert ut av det resirkulerte vannet, slik utelukker man ”sandblåsing” av kanalen
 • adskilt, uavhengig turtallsstyring av vakuumpumpen (sugeevne) og høytrykkspumpe
 • vesentlig mindre slitasje (fordi trykkomformeren jobber med 20 slag per minutt) sammenlignet med konvensjonelle 3-plunger-pumper med over 550 omdreininger
 • mindre systemvekt fordi man ikke trenger ytterligere sedimenteringskamre
 • enkel, betjeningsvennlig styring
 • vedlikeholds- og rengjøringsbehov ligger på under 15 minutter per dag
 • URACA-trykkomformer med velutprøvd motorteknikk fra selskapet Bosch Rexroth
 • hydraulisk overtrykkssikring – dermed ingen slitasje på sikkerhetsventilen
 • trykkomformeren ble spesialdesignet for å jobbe med kanalvannet med overgjennomsnittlig fastmaterieandel (pumpen har sin opprinnelse i betongpumper)
 • maksimal utnyttelse av ytelsen uten at man får tap av ytelsen som er overskytende og slippes ut via sikkerhetsventilen
 
Sammenligning av avløpsrørrensebiler med vannresning
 3-plunger-pumpeTrykkomformerpumpe
Energiforbruk / virkningsgrad ca. 87%••• ca. 82%••
Justering av sikring •••
Støyutvikling
Systemvekt •••
Byggevolum / monteringsvarianter •• ••
Turtall /arbeidsfrekvens 572 min-1 19 min-1•••
Ømfintlighet overfor smuss / slitasje •••
Vedlikeholds- og reparasjonskostnader •••
Anskaffelsespris (system) ••
Miljørisiko (vann / hydraulikkolje) ••• •••

= Plusspoeng